DIỆN CẦN GIÚP ĐỠ

 

Chồng bỏ

Chồng chê

Chồng đi B

Chồng bị liệt

Chồng chết

Chồng sang Nga

Chồng si đa

Chồng nát rượu

Chồng ốm yếu

Chồng BĐ

Chồng đa thê

Chồng tù tội

Chồng lấy vội

Chồng không yêu

Chồng ngoại kiều

Chồng lãng tử

Chồng lắm chữ

Chồng ngẫn ngờ

Chồng ham cờ

Chồng mê bạc

Chồng nghiện hút

Chồng ở xa

Chồng đào hoa

Chồng điên dại

Chồng theo gái

Chồng vượt  biên

Chồng không tiền

Chồng đi biển

Chồng bị thiến

Chồng xướng ca

Chồng hay xa

Chồng rửng mỡ

Chồng chim nhỏ

Chồng chóng mềm

Chồng thích thiền Chồng trộm cắp

Chồng quá mập

Chồng mộng tinh

Chồng vô sinh

Chồng lãnh cảm.

TIỀN VÀ VỢ

 

Còn tiền vợ ngọt như đường

Hết tiền cư xử như phường chợ đentien_-_vo

Còn tiền mềm mại anh – em

Hết tiền như thể con điên Tao – mày

Còn tiền êm ả suốt ngày

Hết tiền nhà cửa tung bay tan tành

Còn tiền cơm dẻo canh lành

Hết tiền cám lợn cũng đành phải ăn

Còn tiền chồng vợ gối chăn

Hết tiền vợ đuổi ngủ lăn xó nhà

Tiền là hạnh phúc mặn mà

Vợ như là giống quỷ ma hám tiền.