Logic em và quả bóng

Em mười tám tuổi như trái bóng đá: Hai mươi hai chàng trai cường tráng tinh tuý của quốc gia tranh nhau vì em. Cả một sân vận động lớn hàng chục vạn người và hàng tỷ người  trên thế gian theo dõi nín thở hồi hộp ao ước...

Em hai tám tuổi như trái bóng rổ : Chỉ còn lại mười chàng trai trong một góc sân hẹp tung hô mà thôi và tiếng hò reo cũng chỉ còn vài trăm người.

Em ba mươi tám tuổi như trái bóng bàn : chỉ có hai người dùng vợt và họ cố đẩy sang cho người khác.

Em bốn tám tuổi như một trái bóng chày : Người chơi muốn quất thật mạnh để đẩy em ra thật xa, càng xa càng tốt.

Em năm mưoi tám tuổi : Như một quả bóng gôn, người chơi không chỉ quất đẩy em ra xa mà tìm mọi cách bắt em xuống lỗ.

e_va