Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: b785dea0-5995-90a9-5115-a01c3d03b299.

[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

 

Tự bạch về tên tập thơ và ý tưởng viết tác phẩm này.

         Trả lời nhà thơ Phạm Văn Đoan - Hội viên Hội NVVN; Độc giả Phương Uyên- trưởng phòng hành chính NXB Hội NVVN và Nguyễn Văn Hải – Chủ nhà sách Minh Đức - Hải phòng trong ngày xuất bản tập thơ tại Hà Nội 15/9/2014.

  Logic là cách lập luận để ai cũng đồng tình với mình , Arít-xtốt  một học giả Hy-lạp được coi là cha đẻ của logic nhị phân đã đưa ra lý thuyết để xác định sự vật hiện tượng với kết luận nó (đối tượng được thẩm định) là chính nó, hoặc không là nó. Ví như ta nói một hành tinh phát sáng vào ban ngày trên bầu trời thì đó ắt là mặt trời, và phát sáng vào ban đêm gần trái đất thì ắt đó là mặt trăng. Tuy nhiên Logic mờ dựa trên lập luận rằng A có thể chứa không A. Nghĩa là một thứ có thể chứa một phần thứ khác mâu thuẫn với nó. Và nhờ có lý thuyết này mà ta xác định đúng sự vật hiện tượng với bản chất thật sự của nó.

    Khi viết tập thơ này, tôi những mong các bài thơ nhỏ bé của mình làm sáng lên được một vài những khuất khúc, sự tàng hình của đời sống nhân gian với những đạo lý, tổ quốc, tình yêu… chúng tập hợp lại trong cái logic những tập mờ ngay bên cạnh ta đã làm ta ngộ nhận về nó. Logic nhị phân cho ta một đáp số chính xác; Logic tập mờ trong tập thơ này là tiếng nói trong bộ óc tôi trỏ cho trái tim mình cái cách thắp sáng một tình yêu đích thực, cho dù có thể nó rất u buồn.

-          Tổng 46 bài thơ

-          NXB Hội Nhà văn

-          Nộp lưu chiểu tháng 9/2014