Tháng Ba ơi

 

Hết mưa bụi lay phay, ngớt luôn cả rét đài, rét lộc

Tháng Ba tỉnh mơ sương về thêu cỏ xanh

Hoa gạo chỉ ngó môi con gái làng mà hóa lửa

Tiếng sáo cũng cất mình bay ngơ ngẩn dọc triền sông.

 

Tháng ba tầm xuân căng biếc nụ

Tóc gió buông mây trên đỉnh ngực trăng non

Tuổi mười sáu tinh khôi, niêm hững hờ sau the lụa

Để hồn ai… giắng lưỡi câu mềm?

 

Đom đóm nháy đèn từng đàn đi chơi gió

Dắt lòng anh trôi sang ngõ nhà em

Duyên chín mọng giấu vào hương lá sả

Để lúng liếng mắt tình…nhìn ngọt gót chân son.

 

Rồi mùa cũ trôi đi,

Tháng ba ấy như ở ngoài thời gian, không tan hóa

Hoa gạo bến xưa vẫn nở đỏ gọi anh về

Nơi ngõ cũ, chiều tà giăng lưới nhện

Như còn giắng một thời tiếc nhớ…

Tháng ba ơi!