Đọc sách

 

Có thể xóa sổ nền văn hóa, xê dịch đường biên

Thế giới vụn rời, sụp đổ bởi chiến tranh

Biến địa cầu thành một giọt nước mắt.

Từ quyền lực kinh người của một cuốn sách

Bởi sách được đẻ ra từ bụng dạ con người.

 

Đạo lý phơi trên những trang văn bây giờ ta tin yêu

Có thể tương lai là món ăn của loài mối mọt

Bầu trời ta nhọc nhằn một đời người hái về từ sách

Có khi là hư ảnh cải trang của một cái đít nồi.

 

Và chỉ còn lại mảnh vườn của mẹ ta trên đời

Cây tự nhiên không hề đơm sai giống hoa riêng,

Cành chưa bao giờ kết nhầm loài quả khác.

Dẫu rình rập kín tháng ngày bóng chiếc rìu thần chết

Thì đúng mùa,

Cây cứ tự nhiên xanh.