Thức cùng với lửa

Tôi đã thức với đêm làng ủ hồn truyện cổ

Mang cá bống về, nuôi mơ ước ở trong chai

Treo giấc mộng ấu thơ vào cánh chim trời

Rồi đứng đợi chim về… mòn chân bên gốc khế.

 

Những khát vọng bay mất tăm, chỉ còn gió quẩn trong tà áo

Gửi trả ấu thơ tôi bài học đầu tiên

Rằng, bóng tối cõi người như một tấm gương đen

Soi quằn quại những cơn mơ nơi truyện cổ nảy mầm, ca dao bén rễ

Tưởng chân ở trên đầu, chỉ vài bước tới trời xanh luôn mở cửa

Tự ám thị ru mê… chữa định mệnh cho mình.

 

Trong những khuya sâu lặng im trước lửa

Thương hồn hạc bị đóng đinh, đày đọa ở sân đình

Xót thân ca dao nổi chìm trên đồng nội

Đất nước bao đời… lông ngỗng cắm cờ tang.

Lòng mẹ dệt túi ba gang,

                   Đón khát vọng truyền đời hình bông lúa

Thức đợi qua đêm…

                  Vẫn mùa lép bẽ bàng…

 

Tôi như con chuồn chuồn

Theo truyện cổ, ca dao lấy lòng yêu mà báo bão

Giải bài toán viễn xưa, tìm đường đi đến ước mơ người

Chỉ gặp chiếc đầu mèo mẹ vùi bên gốc khế

Còn ẩn số vẫn hư vô trong thăm thẳm lòng trời.

 

Làng Cổ Am, thanh minh 2016