Theo cánh chuồn kim

Biêng biếc mặt ao làng như là biển tuổi thơ tôi

Tre chải tóc bần thần nghiêng chiều gió thổi

Lấp loáng ánh chuồn kim xuyên nắng vàng như sợi

Theo thuyền giấy mong manh

Thả những hạt mặt trời.

 

Nơi nước thở tiếng mùa thu lúng liếng mắt sao trời

Đêm hò hẹn đầu tiên, trái tim như sen nở

Vẫn ánh chuồn kim thì thầm dẫn mở

Đem sợi trăng khâu gió nội với hương đồng.

 

Nơi ta vội bỏ đi, tự đày mình trên mặt sóng thời gian

Một sớm chợt bàng hoàng

Thấy vía hồn mình như bị ai đánh tráo

Ta tự cấy giữa lòng ta mầm bão

Để gió quật tả tơi, tầm tã mưa buồn.

 

Những ky cóp lấy từ đời, đem giở lòng xem

Đống khoác lên người như trăm nghìn mảnh vá

Cái thừa thãi không cần, cái đang cần chẳng có

Ta nghèo đi trong thơm thảo tấm lòng làng.

 

Toát mồ hôi, ngộ ra khi nhìn ngược lại con đường

Vẫn lầm lạc theo lối mòn người đi từ quá khứ

Bất chợt...

Ánh chuồn kim hiện về, xâu ta vào thương nhớ

Gặp lại sen trong đầm

Muôn kiếp chẳng quên thơm.