Đọc Sấm Trạng ngày biển động

 

Vắt óc cố tìm lẽ huyền vi ấn tàng trong lời Sấm

Gặp toàn những lời ai bàn ba hoa thế tục rối bời

Lòng xấu hổ trước thềm Am Mây Trắng

Dân gian, hay kẻ mạo danh

Đã thánh hóa Người?

 

Không phủ nhận tâm linh

Nhưng chẳng thể nào tin vào những điều mê muội

Vầng dương chưa bao giờ không mọc ở đằng Đông

Ta tin những vần thơ Người viết bằng trái tim rỏ máu

Biển nghìn xưa… bóng giặc đã rập rình.

 

Chẳng lạ mũi dao găm tẩm bùa mê bọt lưỡi

Sóng ngoài khơi đang dội tức ngực người

Đêm Bắc thuộc, nỗi hờn căm thân tre còn ngậm lửa

Lởn vởn ngàn bóng mây hình ngựa chiến ven trời.

 

Con tàu sơn bả văn minh chạy trên đường ray trung cổ

Đại dương của nhân gian, be lại nhận ao làng?

Liệu có thể tin những ngôn từ

Dẫu là tạc bằng kim cương dát trên lụa máu

Đã thai nghén đêm rồi, sao nở được bình minh?

 

Thương đất nước ngàn đời, chưa bao giờ yên giấc ngủ

Bốn góc trời phấp phỏng cả năm canh.

Cầm sách trên tay, lòng rung sấm nổ

Lời cổ nhân

Thấu tận ruột gan mình.

 

Ta gạt bỏ những duy tâm áp lên câu thơ huyền bí

Tìm ra điều giản đơn, một chân lý rất đời

Biển Đông vạn dặm dang tay giữ*

Câu thơ trường sinh trên mây trắng ngời ngời.

----------

* Câu thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bài “Cự ngao đới sơn”.