Tết giữa nôi quê

Lũ chồi biếc trên cành, cựa mình nhí nhảnh bật xanh

Gió hà hơi ấm nồng, chùng chình đưa xuân về ngõ xóm

Mây tỉnh cơn ngủ đông, nở từng đàn chim én

Đào thắp vạn cánh hồng dẫn lối ra giêng.

 

Trâu nghỉ việc đồng nằm nhóp nhép nhai rơm

Nải chuối vào mâm xòe tay ôm bầy quả

Cơm ủ ngấm chín men, trở mình dậy rượu

Mưa tìm nhau lất phất chạy bên thềm.

 

Giữa khuôn xanh ngăn ngắt lá dong vườn

Nếp trắng mẩy thơm như sao trời gom lại

Chiếc bánh chưng gói một thời xa ngái

Truyền thuyết trở lại đời…

Đất mở hình vuông.

 

Tết xích lại những mảnh trời xa xăm

Dưới mái rạ, miếng trầu xanh têm vôi nồng sum tụ

Bồ rau chụm đầu lặng thầm giữ lửa

Khói hương trầm…

Thấu cả vào trong ý nghĩ mà thơm.