Nghe thì thùng trống hội

Lũ trẻ đầu trần theo mưa xuân reo hò chạy trước

Bao nhiêu thánh thần trên kiệu theo sau

Dòng áo tứ thân nhuộm nước nâu

Tràng hạt lầm rầm tụng niệm

Hơi thở hóa thành mây ngàn năm bảng lảng

Hương khói về trời…

.

Làng tôi

Mặt trời đến sớm hơn mỗi ngày và đồng sao thì ngủ muộn

Mảnh không gian nào cũng lấp lánh chuyện thần tiên

Trăng giấu vàng trong bát bước chè xanh

Tục ngữ góp bàn chuyện cuốc cày đồng áng

Hoa sen tẩm thơm vào lũi lầm cay đắng

Khúc ru nôi ủ ấm giấc mơ nghèo.

 

Nơi rền rung cung bậc lòng người đàn bà

Ngân tiếng đàn bầu từ bãi dâu quê tơ tằm óng ánh  

Gọi những linh hồn lạc nơi lửa đạn

Kéo bao người đàn ông không còn lành lặn trở về

Thương nhau gá nghĩa phu thê…

 

Làng tôi, tháng bảy lũ về gầm rúng bờ đê

Bát tiết tứ thời đất quằn mình vật vã

Hạt thóc xé mình sinh cây lúa

Lúa xé đòng sinh gạo, sinh cơm

Máu chảy trong mỗi sinh linh của làng

Và thể xác, tâm hồn lớn lên từ cơm gạo?

Mái chân quê vẫn bao dung kẻ trở về từ lỗi lầm bạc bẽo,

Những ông quan ngày xưa 

Trước cổng làng, âm thầm xuống ngựa

Những tướng lĩnh hôm nay, lặng im ngồi chiếu dưới

Cúi đầu vái một làn hương.

 

Làng tôi,

Tiếng nhị trong veo níu ngày đi chậm lại

Hồn tiên tổ vấn vương trong mỗi tích chèo

Và trái tim…dẫu chân mây, dẫu mờ khuất dốc đèo

Tháng giêng,

Vẫn dội nhịp thì thùng trống hội.