Nước mắt giữa mùa vàng

 

Những hạt nắng đầy trời chưa chắc đã nhiều hơn

Với thảm lúa sáng chân mây, vàng như hoa ruối

Sao gương mặt chị lại buồn như lá héo

Giọt nước mắt rơi…nhuốm mặn cả hồn đồng?

 

Suốt kiếp người gieo vào đất hạt niềm tin

Gió chướng thổi bạc đầu, phập phồng mùa nước nổi

Bì bõm giữa dãi dầu, chồng cày vợ cấy

Cây lúa lên xanh, hơi thở bết mùi bùn.

 

Chưa kịp vui mùa chín, lúa trĩu bông

Đã quặn thắt nỗi đau hạt thóc vàng mất giá

Phận kẻ trồng cây nằm trong tay người mua quả

Hạt giống cựa mình se lạnh nỗi mùa sau?

 

Chị nhìn sông, nước hờ hững qua cầu

Chị ngóng trời vành trăng như dấu hỏi

Đất Đồng Tháp mênh mông vẫn đá chìm mây nổi

Gặt được mùa vàng

Mà thất bát mùa vui (!)