Việt Nam!

 

Chạm hai tiếng “Việt Nam” khắc trên đá giữa ngàn mây

Nhớ một dải biên thùy gươm khua, ngựa hý

Thời đất nước buộc phải lấy máu mình viết nên lịch sử

Vận mệnh dân tộc sinh tồn,

Đặt trên mũi tên bay.

 

Hiểu Trấn Bắc Ải Quan*

Vì sao thành chốt thép đất đầu trời

Sông Kỳ Cùng sinh ra đã bên trong bên đục

Rừng tre kết lũy Chi Lăng

Cái cuốc, lưỡi liềm biến mình thành giáo mác

Đến cây lau cũng hóa cờ trận mạc

Và trời xanh lại khác trời xanh!

 

Hai tiếng Việt Nam trên đá sử biên niên

Thách thức bão giông, tụ hồn sông núi

Thành lửa nghiệm sinh soi vào bao niên đại

Thiêu rụi những hồ nghi còn khuất lấp trong mình.

 

Xin gửi lòng ở lại với Lạng Sơn

Sống giữa không gian tỏa hồn nguồn cội

Đất hồng sắc hoa đào, trời thơm lừng hương quế mới

Và trái tim người rừng rực lửa

Việt Nam!

 

                                              Lạng Sơn 1.12.2015

 

*Bia Thủy Môn Đình (Lạng Sơn) dựng năm 1670, có câu : “Việt Nam hầu thiệt trấn bắc ải quan”.