Viết cạnh tháp vàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháp chọc vào mắt trời ngông ngạo

Từng xen ti mét vuông khoe rực sắc quyền năng

Mùi vàng tẩm sang cả ngôn ngữ diễn văn

Sáu mặt không gian vang tiếng vàng ngự trị

Khách bị đóng băng, lặng im… như bầy cá

Nóng giữa hạ co ro giữa cái lạnh của phòng vàng

 

Trong thế giới trưng khoe tột đỉnh giàu sang

Tôi chao đảo, thoáng mơ hồ hồn lẫn xác

Sợ hơi thở mình

Và trên tay mình, cây bút

Sẽ làm không gian chìm ngập nước, mực vàng?

 

Gắp một miếng thức ăn

Lại giật thót, thịt mạ vàng!

Nếu không kịp bám vào hạt sen trong bát canh sen

Tôi có thể hóa vàng đông cứng

Sen gọi tôi về đồng quê chiều mưa, sớm nắng

Nơi có mùi thơm rơm rạ lẫn hương bùn.

 

Vội đứng lên, thoát khỏi thế giới vàng

Chạm trên phố tiếng rao hụt hơi vã mồ hôi nóng

Lửa phượng ngày hè vẫn cháy vô tình

Trưa rụng đầy tiếng ve kêu khản giọng

Chiếc cần câu bên hồ thả mồi vào trong sóng

Oằn cong mình giữa nắng chang chang.

 

Giảng Võ, 20 tháng 6 năm 2023