Showing 1-2 of 2 items.

Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, di sản Thế giới liên tỉnh đầu tiên ở Việt Nam

 Ngày 16.9.2023, tại Thủ đô Riyadh (Ả-rập Xê-út), Kỳ họp lần thứ 45 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đã công nhận quần thể Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng) là Di sản Thiên nhiên thế giới. Đây là di sản Thế giới liên tỉnh - thành phố đầu tiên ở Việt Nam.