Đêm trở trời

 

Tiếng quạt mo rời rạc vỗ canh thâu

Như muốn trút sức tàn quét bạc đêm mùa hạ

Muỗi cắm vòi vào cơn mơ chập chờn của máu.

Đêm.

Giấc ngủ người làng… còn bị vắt mồ hôi!

 

Góc đằng đông, chớp bể xé tơi bời

Mây tích gió, trời hầm như lò ủ

Đèn hạt đỗ thu mình vò võ

Trong bóng tối phập phồng, xanh mét nỗi âu lo.

 

Làng như bị bỏ quên, bị ném về tiền sử

Con trâu giữa khuya, vật vã gõ róng chuồng

Trăng thấp thoáng như mặt người ung ủng úa

Tiếng quả sảy thai… vọng buốt đêm vườn.

 

Tôi như bí, như bầu treo trong đêm ấy

Uống nỗi đầy vơi đè võng cả mái làng

Sẻ nghẹn đắng vào lời than thê lương của dế

Và tiếng gà quằn giọng chuyển canh.

 

Đêm vẫn ký sinh trong thịt da châu thổ

Ủ mầm nắng, mầm mưa, mầm giông gió rập rình

Chỉ hạt trấu trong bếp nhà vẫn đốt mình nuôi lửa

Và mẹ tôi, se sẽ dậy... một mình.