Gửi hồnThục Phán

Về duyên hải tuần du, có một đêm ngủ lại ở làng

Vua và thần dân như cá nước sum vầy mở hội

Chuyện đã vùi vào mấy ngàn năm

Người quê, nối lòng nhau dệt thành huyền thoại

Nâng niu như báu vật của riêng mình.

 

Chỉ tiếc, sau đêm ấy nhà Vua không ở lại

Người tin vào nỏ thiêng và Cổ Loa thành

Nơi không có lòng dân và bát ngát hương đồng

Bầu trời kinh đô phủ đầy mây lông ngỗng.

 

Người chém Mỵ Châu,

Mở đường máu chạy về biển một mình

Dẫu có hóa thần, nhưng chẳng còn Âu Lạc

Làng nhuộm máu, đồng chìm trong nước mắt

Lạnh sống lưng bài học nghìn năm.

 

Nơi một đêm Người ngủ lại ở làng

Những thương nhớ đắp thành cổ miếu

Vòng khói hương tự hỏi lòng rồi nhòa thơm thểu não

Sao Người sau đêm ấy, lại rời dân?

 

Tất cả các vương triều dựa thành cao đều thảm bại

Nhà Trần đại thắng, nhờ ba lần biết dựa vào dân

Bức thành vững muôn đời ở đâu?

Dẫu có nhận ra, Người cũng không còn cơ hội

Còn người làng tôi,

Lưu huyền thoại kia, để dạy cháu con mình.

 

Miếu Thục Phán làng Hà Phương,3/2016