Khăn Piêu xứ Thái

 

Những vòng xa như mặt trời thời gian quay bên suối

Dẫn lòng về ngày xửa ngày xưa, chạm mặt Mường Trời

Gặp mảnh hồn Piêu đan muôn mối tơ vò

Ngâm nỗi nắng niềm mưa,

Nghẹn ngào tức tưởi.

 

Nghe nao lòng tiếng mưa rơi trong “Xống chụ xon xao”*

Xứ Thái trầm tư trên sắc chàm thổ cẩm

Chẳng lấy được nhau, cứ giữ Piêu cho trọn

Kiếp sau tìm về

Nối lại cặp lại đôi…

 

Không tin mê bùa, nhưng tình là một thứ ngải yêu

Long lanh trong con mắt nhịp tim ở cõi người trần thế

Dây Sai Peng** dắt trái timxuyên mưa rừng, gió núi

Hoa văn Tà Leo** ủ hồn, che chở những lứa đôi.

 

Vó ngựa thời gian phi, kéo những vòng xa quay luân hồi

Để chải mướt tóc rừng, kết hoa thành sao núi

Rực rỡ khăn Piêu trên đầu những người con gái Thái

Đội trăn trở bời bời…còn đội một đức tin

 

Rằng suối có thể cạn và rừng mênh mông cũng có thể tàn

Nhưng suối lại đầy, rừng lại xanh bằng tình trai gái

Nở trăm sắc màu, và muôn nghìn tơ sợi

Dệt mảnh đất cuối trời lấp lánh…

Khăn Piêu!

-------------------

*Truyện thơ “Tiễn dặn người yêu”  (Xống chụ xon xao ) kiệt tác nghệ thuật dân gian Thái.

** Các hoa văn trung tâm của Piêu.