Mưa trên đá Tây Thiên

Đọc Kinh Phật

Ta nhận mặt được con đường về thế giới Đài Sen

Vượt dốc… đến lưng trời, chỉ thấy mưa gào trên mặt đá

Nước mắt chảy đầm đìa ngàn con mắt lá

Muôn tiếng khóc đi tìm mình,

Nức nở Tây Thiên.

 

Ta thiền để lọc mình trong tiếng chuông ngân

Ta quất vào da thịt mình bật máu tươi hành xác

Sấm vẫn nổ ì ầm thúc mưa trút nước

Và mây vẫn giăng trĩu nặng những tầng trời.

 

Chẳng lẽ ta như hạt nước rơi

Quằn quại đập vỡ mình thành hơi hay tan vào ruột đất

Nước có biết mình là nước, sau vòng quay luân hồi?

Và liệu người có nhận ra người

Trong lốt những con trâu, con gà, con chó…?

 

Kiếp trần gian, có sinh linh nào không khốn khổ

Cái cây sao biết “tham, sân, si”

Con thú hiểu gì về “không không, sắc sắc”

Vẫn rữa tan trong lòng bàn tay quy luật diệt - sinh

Ta là ai giữa khoảng rỗng vô biên

Ta đến từ đâu và về đâu sau khi rời cõi thế?

 

Vẫn biết, nhưng hiểu sao về“Chân kinh vô tự”?*

Đành kính trọng khiêm nhường với mọi thứ nhân gian

Học người xưa “bái thạch vi huynh”**

Dẫu vô thủy vô chung hay chỉ có nhất thời bám nhờ cõi thế.

 

Đem gói những hồ nghi mang gửi gió

Rằng vì sao đã nhọc công dựng tháp, định phương,

Mà cầu dẫn người qua lại xây bằng hư ảo?

 

Tây Thiên, Vĩnh Phúc, hè 2015

........................

*Chân kinh thì không có chữ

**Gọi đá bằng anh