Tổ quốc, một góc nhìn - Văn nghệ Hà Nội xuân 2014

Đất nước,
mới chỉ là sông núi, biển, ruộng đồng... là phần lãnh thổ
Còn tổ quốc trường tồn trong nguồn mạch Rồng -Tiên
nơi trăm trứng sinh ra từ một mẹ
nở trăm con đi giữ biển canh rừng.
Hùng Vương cũng lội ruộng cày trâu, trồng lúa, chăn tằm
Còn Sơn Tinh vác đá vai trần xây núi cao chống lũ
Thời mở đất gian nan
bão dông...
nắng lửa...
Vua sống giữa đời thường, thần thánh cũng là dân.

Tổ quốc lung linh muôn mảnh hồn làng
Vận nước có nổi chìm nhưng làng chưa bao giờ mất
Phù Đổng ăn cơm cà dùng gậy tre thắng giặc
Lòng dân tộc mạnh hơn trăm vạn Lẫy Nỏ thần.
Lẽ trong đục rạch ròi, nhưng nhân ái bao dung
Kẻ làm mất giang sơn vẫn được trao sừng tê mà về biển
Gươm chiến thắng trả cho người làm nên chiến thắng
Nghìn năm hồ thiêng lấp lánh ánh Rùa Vàng.
Một dải sông Hồng, rồng bay lên mang chí trời xanh
Bạch Đằng sóng trước gối sóng sau nhấn chìm quân xâm lược
Trâu hiển thánh về đơm hương đồng lúa nước
Mỵ Châu được rửa oan, hóa ngọc Cổ Loa Thành.
Nơi đến đá, cây cũng hóa trầu say nghĩa thắm tình
Từ Thức sống giữa cõi tiên còn dứt áo về quê mẹ
Người hòa hợp với đất trời, tôn thờ đạo lý
Thơm thảo bánh chưng vuông
Đầy đặn bánh dày tròn...

Trang địa lý có thể thu rộng dài chiều đất nước mênh mông
Ngàn sự kiện, mốc thời gian hiện trong dòng lịch sử
Nhưng tổ quốc, tiếng hồn thiêng bất tử
Lại rung ngân từ truyền thuyết nước mình.

toquoc