Chiều Hàng Dương

Ngổn ngang những cồn mây, không nhiều hơn mộ chí

tiếng xiềng gông còn động đến run chiều

Và gió thổi

Như còn tanh mùi máu

Nén nhang trầm cắm trên đá nghiêng xiêu.

Đi ngược Trường Sơn, đi qua Thành Cổ

để bây giờ đứng trước Hàng Dương

Tháp bút cháy gửi lời tử sĩ

đốt đỏ mây ngàn

buốt nhói trời xanh.

Chỉ hai tiếng vô danh ghi trong bài lịch sử

để thay cho ngàn vạn sự hy sinh?

Chữ nghĩa trong ta  ngượng ngùng bên bia mộ

câu thơ rơi trong gió, vô hồn.

Bỗng thấy mình chẳng bằng cây cỏ

Giữa bạo liệt, hoang tàn vẫn tím hoa sim

Hoa lặng lẽ  ủ màu chung thủy

Nhắc ở cuối trời…

Có một Côn Lôn.