Chợ Gừng

Tặng quê hương

Tuyềnh toàng mái rạ  ven sông

Bâng khuâng gió chở hương đồng phù sa

Giòn tan tiếng của bánh đa

Bún riêu thơm gạch Cà ra tháng mười.

Nổi nênh, tan tụ, đầy vơi

Rằm xuân vẫn ngọt bánh trôi đường phèn

Đậm dà xóm dưới làng trên

Cái tình tối lửa tắt đèn có nhau

Người mang con cá, lá rau

Kẻ đem trái bí quả bầu đổi trao.

Chợ Gừng gói giấc chiêm bao

Thả trong câu xẩm chênh chao một thời

Gạo vun đầy thúng nụ cười

Áo nâu về nhuộm lại tưoi tắn màu

Rượu ngang say nghĩa bạn bầu

Chè xanh quyện với hương trầu hàn huyên

Điếu cày gõ nhịp ngày phiên

Chợ quê cởi nỗi ưu phiền chân quê.

Tôi như chiếc lá rụng về

Mênh mông gió nội bốn bề hương say

Chợ Gừng đâu có gừng cay

Chỉ riêng khoảng trống bên này... không em

Chiếc gương hàng xén vô duyên

Soi vào tôi những nỗi niềm ngẩn ngơ.