Những chiếc áo thiên thần.

Những bộ comple sang trọng và những chiếc áo dài

Xuất hiện trên những tờ áp pic trong khung kính

Với những trang tiểu sử  đánh bóng

Làm lên chân dung một con người.

Hình như ai cũng thân thiện mỉm cười

Và toả ra hương thơm hơn cả màu mực mới

Còn thêm sắc huân chương trên ngực áo

Hào quang toả ra hút hết hồn người.

Lúc nâng bút chọn bầu khó có thể bỏ ai

Vì đều là thiên thần sáng hơn ánh sáng.

Khi cuộc sống không còn yên lặng

Chúng tôi đi tìm người mình đã bầu

Đức ngài ở đâu ?Đức ngài ở đâu ?

Tất cả đồng thanh kêu cứu !

Nhưng chỉ nhìn thấy những chiếc áo

Trong những chiếc xe hơi bay như gió trên đường

Chợt ngộ ra

Đã bầu  những bóng dáng thiên thần

Những bóng dáng không thuộc về trần thế.