Tự trách dưới chiều quê

Ai gắp miếng hoàng hôn bỏ vào trong bát rượu

Diều căng dây đan yếm trắng cho chiều

Chuông từng giọt tan giữa trời cao vợi

Có giọt nào rơi xuống rượu trong veo?

Ta rưng rưng nhấp men đồng ấm lửa

Uống hồn quê thơm giữa bát sành

Chợt buốt nhói thời bon chen phường phố

Nửa đời ngưòi tóc bạc đuổi hư danh.

Cơm muối trắng,cá ngần,nước mát

Gió đằm khoang thuyền êm ả sông trong

Vó bè kéo căng vàng sắc ráng

Bao bạc tiền bỗng chốc có như không.

Đi suốt đời người mới nhận ra quê mẹ

Mảnh trăng cong vẫn mắc ngọn tre làng

Nơi tôm,cá nuôi ta từ tấm bé

Cây khế góc vườn kể chuyện túi ba gang.