Không gian

Con chim tìm về trước gương

Nó thấy mình nơi thủy tinh trong suốt

Và cất tiếng hót

Con chim trong gương vô cảm, lặng câm.

Chim vội vã bay về phía sông

Hy vọng và khao khát

Nó thấy mình giữa một vùng trong biếc

Chim vỗ cánh

Mặt nước vỡ ra và bóng chim tan.

Giật mình,

chim vút vào trời xanh

Thả tiếng hót giữa chiều bảng lảng

Thấm vào những đám mây bông lang thang

Nó thấy đôi cánh mình

Nâng bởi gió vương hương đồng ngai ngái

Và dưới cánh bay

Bạt ngàn màu xanh cỏ dại

Hân hoan trong nắng vàng…