Hồn Trương Ba

Hồn Trương Ba

Trương Ba về nhà trong xác anh hàng thịt
Một người đàn bà khóc
Và một người đàn bà cười
Nỗi buồn niềm vui
Sinh ra từ những điều được mất.

Những người đàn bà
Xưa nay nơi thế tục
Phận mỏng cột vào một tiếng “Chồng”!
Rồi Trương Ba vẫn chết
Trước khói hương thần tiên oan nghiệt
Không biết có người đàn bà nào cười không?

Nhưng chắc chắn thần linh chính trực
Sẽ gục mặt và khóc
Cho chính mình
Vì đem cắm hoa tươi trên gỗ mục
Và đựng hương thơm của hoa
Trong một chiếc đĩa sành.