Cái chết

Những sắc hoa linh tinh phủ trên tấm gỗ rừng

Tiếng kèn đưa tiễn người  hết kiếp

Đó là một cái chết

Và đất nặng phủ im nấm mồ.

Người tình lỗi hẹn dưới trăng thề

Trái tim yêu bầm dập

Đó là hai cái chết

Của một cuộc tình

Nhưng ngày mai khi bình minh

Rất có thể trái tim thôi không rỉ máu

Ngọn gió của tình yêu mới

Chữa lành vết thương lòng.

Một lỗi bài giảng sai nơi học đường

Đó là bốn mươi nhăm cái chết

Nhưng không ai biết

Và hình như biết cũng chẳng sao

Bởi trống trường tan, hoa phượng đỏ vẫy chào

Cuộc sống sẽ làm người thày dạy lại

Những xô lệch sẽ được định vị

Và thực ra một chi tiết sai chẳng thấm vào đâu.

Vị chính khách cầm chiếc gậy bịt bạc trên đầu

Chỉ vào một vùng mơ hồ giữa mênh mông trời đất

Đó là vô cùng nhiều cái chết!

Thảm hoạ dai dẳng kinh hoàng

và không im lặng của tương lai .