Tiếng xưa

Vẫn biết mối tình đầu dễ tan như khói

Vẫn biết mối tình đầu như rượu

Nhấp môi vào là nghiêng ngả say

Qua bến cũ bỗng hoá thành mê muội

Nhìn nước qua cầu

Bợt trắng hai tay.

Hạt sương bay về cuối chân mây

hạt nước hòa vào dòng chảy

Bây giờ trong giọt mưa trở lại

đem theo bầu trời xa xăm.

Gió quá đỗi mỏng manh

thời gian trôi biền biệt.

Sao gió trở về

cho anh không nắm được

Sao thời gian trở về

bằng ảo ảnh hư không?

Anh đi qua mua nguồn gió bể

chấp gì một chút sóng sông

nhưng sóng lòng

quất anh nghiêng ngả

và trái tim bật rễ

nằm sõng sượt trong âm thanh đổ vỡ

ắp đầy tiếng xưa...

Anh sững sờ nghe

thầm thĩ tiếng sông sâu, vó bè cót két

cánh chim hoang vỗ giữa trời mỏi mệt

Hoàng hôn

đang cập bến chiều.