Nếu trái tim thông minh

Biển sườn sượt thở dài

Mặt gương xám buồn u ám

Vì cát quá nhỏ nhoi nông cạn

Mà suốt đời biển phải sánh đôi.

Biển dập nát đất trời

Bằng bão tố

Biển khóc thầm lặng lẽ

Nước mắt dầy thành lạnh lẽo băng,

Biển nổi ghen

Bởi vòng tay bờ  lơ đễnh,

Biển cồn cào réo sóng

Gọi thuyền …

Nếu biển xanh  có trái tim thông minh

Sẽ biết cát vĩnh hằng còn sâu xa hơn biển

Đại dương dù mênh mông vô tận

Cánh tay bờ vẫn đằm thắm vòng ôm

Và những cánh buồm

Ngàn năm

Chưa bao giờ xa biển.

Vân Đồn 2005