Thời gian

Những chiếc đồng hồ vuông, tròn

thi nhau tích tắc

giọt thời gian trên cát chảy

nóng giãy

giọt thời gian theo nước chảy

buốt tê

con người mải mê

nhuộm tóc, son phấn, cạo râu

thu gom và chăng trối

thời gian không đợi

cứ trôi…

Vầng mặt trời

bị  đập bởi cánh chim chiều

văng vào bóng tối

víu vào trời tung đám bụi hoàng hôn

mặt trời hoá ra tầm thường

không bằng bếp lửa.

Dằng dặc thời gian đợi chờ

lâu hơn truyện cổ

những con quạ đen xếp cầu ô thước

khi Ngưu Lang và Chức Nữ hôn nhau

lửa khiến đất trời tan thành nước

thời gian không có lửa

của nụ yêu.

Run run chạm trang Kiều

thấy mặn đắng nước mắt

người con gái mấy trăm năm trước

nhìn mặt gỗ hằn vân trên lát cắt

nghe gió thời gian mưa nắng chảy qua

thời gian chẳng là gì

Bên mầm sự sống.