Đêm nguyệt thực

Hoa nói về mình bằng hương

Dù hương vô ảnh

Lá nói về mình qua gió

Dù gió vô hình.

( Không lẽ tình yêu nói về mình

Bằng thứ nước Axít ăn mòn

làm cho vành trăng khuyết

Và vết sẹo thời gian

tru lên từng cơn bão lốc.

Và không lẽ tình yêu nói về mình

Bằng ánh sao bẳng rơi vào hố đen bất lực)

Biết hoa sẽ tàn

Nhưng không giữ được hoa.

Bằng nỗi kinh hoàng đêm nguyệt thực

Bóng tối nuốt từng miếng sắc màu trái đất

Gió lạnh trượt qua lòng tay

Trôi về cõi mịt mùng.