“oai ét eo”

      cainhau2Một anh chàng bị vợ coi thường luôn gọi là loại đàn ông “oai ét eo” (YSL: yếu sinh lý). Cô nàng buồn lắm bèn tâm sự với một cô bạn khác là bác sỹ tâm lý và xin biện pháp khắc phục. Cô bạn rỉ tai to nhỏ một hồi, cô vợ mừng lắm vội vàng y kế mà làm.
      Buổi sáng cô gọi chồng dạy thật sớm dắt ra chuồng dê. Con dê đực đứng ở cổng chuồng và lần lượt bọn dê cái đi qua. Mỗi con dê cái đều được con dê đực ABC một cái. Vợ quay lại bảo chồng:
          - Thấy chưa
           - Chả thấy gì – anh chồng đáp.
            - Sao không? Đàn dê có hàng trăm con dê cái mà con nào cũng được abc. Anh chẳng bằng một phần triệu con dê.
Đúng lúc ấy con dê đực làm xong công việc thường nhật của nó, nhìn  2 người thảo luận bèn hét lên : Be!be!be…
Người chồng bảo:
- Thấy chưa?
- Tôi chả thấy gì!
- Con dê nó đang phản đối em đấy.
- Anh nghe được được tiếng nó à? Nó phản đối gì?
- Con dê đực ấy nói, nó làm được vậy là vì 100 con dê cái khác nhau, chứ cứ 1 con thì nó còn yếu hơn anh.