Tết này mẹ vào thành phố.

 Báo Nhân Đạo Xuân Quý Tỵ

Thương chú út nên mẹ vào thành phố
Em ấp úng báo tin: tết, mẹ không về.
Mẹ thì chẳng thể nào chia nửa
Tết này nhà trống hẳn đi.

Chiều ba mươi con một mình bổ củi
Cháu nhỏ ngác ngơ, tìm bà cõng đi chơi
Bánh chưng nhà năm nay,
hình như nhạt muối?
Dù suốt đêm lửa vẫn réo quanh nồi.

Vợ con thắp hương, dâng mâm cỗ cúng
Đem khay trầu ra, lóng ngóng ngồi têm
Cối giã của bà cháu lớn kỳ sáng bóng
Mắt đợi ngoài sân… lất phất mưa phùn.

Con chọn cắm cành đào như mẹ dặn
Khách đến nhìn hoa thảng thốt:
Bà đâu?
Có những phút hoang lạnh lòng ập đến
Mong sao cho tết qua mau.
me2