Viết trước giao thừa

         

                         Quý tặng các Thày, Cô và bạn bè tôi

 

Chiều nay mưa bụi trắng trời

Thả hồn buông lưới tìm thời ngái xa

Củi reo, lửa bếp nở hoa

Bầu không én gọi, ngõ nhà mẹ trông

Cành đào vin ngọn gió đông

Miếng trầu ngàn tuổi thắm hồng tích xưa.

 

Lắng trong từng dấu chân mưa

Bước người quê vẫn như vừa mới qua

Thân vùi nắng lửa mưa sa

Mà lòng thơm thảo như là hương sen

Ta từ nôi ấy lớn lên

Miếng cơm mẹ mớm, ngọn đèn cha khêu

Mắt em thầm thả giọt yêu

Để ta hóa núi chắn chiều bão dông

Mặc đổi dời, lúa đơm bông

Tre vươn trời thẳm, cải ngồng thành thơ…

 

Bâng khuâng như thực, như mơ

Chiều ba mươi tết ngẩn ngơ bến làng

Cúi đầu nghe tiếng dân gian

Thơm như rượu gạo nồng nàn ngấm say

Trời tròn mẹ nặn bánh dầy

Đất cha gói lại vuông này bánh chưng…

Hồn rơm, vía rạrưng rưng

Bao giờ đi hết tận cùng chân quê?

 

                       Hải Phòng, trước thềm xuân Quý Mão