Đêm xuân quê xem rối nước

Chào Xuân Con Rắn

ri1

Thế sự chiều nay tụ cả ở sân đình
Mưa rây bột vào hội làng rối nước
Những con rối sinh ra từ gốc tre, cành mít
Đêm xuân, tung hoành giấc mộng mảnh ao con.

Ầm ầm sắt thép binh đao, ngút trời hỏa khí
Kẻ thắng lên ngai, người thua ngã ngựa
Con đường mòn công lý
Lẻn màu son phấn, sự đánh tráo, lọc lừa…
Hồn rối thoát ra tiếng kiếp sinh linh buồn như cỏ.

Rùng mình, nhìn hai bàn tay
Cuộc đời mấy bận điều khiển hậu trường
Bao lần uống bùa mê múa may hoá rối?
Nhịt nhằng những ân oán thói đời, những vay và trả
Làm người khó thế này ư?

Trong vùng mờ ẩn sau tấm mành tre
Kẻ mớm miệng giật giây tạo ra kiếp số
Nhân gian trăm ngàn niềm vui nỗi khổ
Bao oan khiên đổ vấy cho trời?

Đêm hội tan. Giữa gió chảy mây trôi
Nhìn xuống chân nhớ mình sinh từ đất
Những bàn tay trong miền khuất lấp
Sân khấu hạ màn,
Còn múa mấy trống canh?