Tháng 11, ngày19

Tiếng chim đưa bình minh vào cửa sổ
Con trai bên bàn tập đọc bi bô
Vợ ở trong mớ ồn ào bát đĩa
Trời bất ngờ cho một câu thơ.

Giữa trưa bạn quất một đòn văn
Vết thương chỉ sây sát nhẹ
Thấy mừng vì không phải Trung Đông
Đạn rơi bom nổ
Dắt díu bế bồng chạy nạn ly hương.

Chiều nhận được một bông hồng
Người tặng là cậu học trò xưa, không nhớ mặt
Lòng nghe bước giọt nắng về nguồn
Dẫu bản tin cuối ngày báo rét.

24 giờ sập vào mí mắt
Mười hai tiếng đồng hồ ngân nga
Dù chiếc giường mọt bỗng kêu cót két
Trăng như một khuyên son giữa nền trời tím biếc
Chấm một ngày hạnh phúc
Cho ta.

101110112618