Thưa chuyện với Trạng Trình

Năm ấy, giữ chức trọng đương triều sao Người lại từ quan

Dâng sớ chém lộng thần nơi hang hùm miệng sói?

Ta không phaỉ phường túi cơm giá áo

Và đạo làm quan há chẳng phải vì dân?

Người nghĩ gì khi dựng Bạch Vân

Giữa cánh đồng làng, bình văn cùng bầy trẻ?

Sứ mệnh của người thày là truyền lửa

Để đạo thánh nhân được thắp sáng giữa đời.

Người thích ”Tắm hồ sen” yêu quê kiểng mặn mòi

Bỏ mỹ vị cao lương chọn mùi  măng đắng?

Kẻ không có quê để yêu là bất hạnh

Ta đổi hoạ vàng son để lấy phúc thanh bần.

Có kẻ ví người như  Khổng Minh

Một lời khuyên chia ba thiên hạ?

Khổng Minh vì Hán Đế

Ta vì trăm họ hoà bình.

Giúp cả ”ba nhà” Người có phải trung quân

Khi đất nước phập phồng đêm nội chiến?

Ta chọn ”Dân vi quý”

Và hướng về hưng thịnh dải bờ Nam

Hành sự bao đời vẫn bề bộn ngổn ngang

Xin dạy chúng con lẽ sống

Đừng bao giờ quên ”Dân vi bản”

” Đắc quốc ưng tri tại đắc dân ”! (1)

(1)Một vế đối của  Nguyễn Bỉnh Khiêm