Vật Chất

Mây buông màn cho trái đất ngủ yên

Rồi tan trong hơi ấm mặt trời

Mưa tắm mát cho cỏ cây

Rồi thành sông về biển

Biển chảy đi đâu?

Gió vẫn ngân khúc hát

Mặt trời lên

Mặt trăng chìm

Và dêm

thắp vàng đồng sao lung linh …

Trái đất ngàn năm

như chiếc đèn kéo quân

bất tử.

Khi con người trong tủ rượu văn minh tiến hoá

Những con số căng tràn trên thẻ tiền điện tử.

đồ đạc nuốt sống từng tấc không gian

Một chút thôi nếu còn

Âm thanh chiếm chỗ

Những bàn tay vẫn đưa về nhau

Nhưng là bàn tay tượng gỗ

Nụ cười

Như bấc cạn dầu

Những đứa con lạnh lùng rời vòng tay cha mẹ

Cha mẹ chia tay

Hoặc ít nhất cũng chia lòng

Nếu trái đất là một căn phòng

Một ngày không biết bao nhiêu lần động đất

Hồn của trái tim đi đâu ?

Xác của trái tim

Thoi thóp

Giữa dòng văn minh vật chất phù hoa!