Viết trước giao thừa

        

 

Chiều nay mưa bụi trắng trời

Thả hồn buông lưới tìm thời ngái xa

Củi reo, lửa bếp nở hoa

Bầu không én gọi, ngõ nhà mẹ trông

Cành đào vin ngọn gió đông

Miếng trầu ngàn tuổi thắm hồng tích xưa.

 

Mắt giêng xanh sắc ra mùa

Ngẩn ngơ nghe giọt chuông chùa vọng vang

Giắng trong nghĩa xóm tình làng

Thơm hương rượu gạo nồng nàn ngấm say

Trời tròn cha đúc bánh dầy

Đất vuông mẹ gói khuôn này bánh chưng…

Hồn rơm, vía rạ rưng rưng

Bao giờ đi hết tận cùng chân quê?