Nước mắt đàn bầu

Thả một sợi tơ tằm, óng ánh mỏng manh

Mang nỗi niềm quê rứt ruột

Đêm tha hương hoang mờ biển hồ Tonle Sap

Tiếng đàn bầu nức nở…chảy vào trăng.

 

Một chút khói lam chiều, bảng lảng sương giăng

Tiếng chim ngói gọi đồng vàng, mở cửa thu Bắc bộ

Tình tứ hẹn nhau về đêm hội mở

Lúng liếng chờ ai, lúng liếng đợi bên cầu…

 

Như cánh chim lạc xứ, lạc trời

Như hạt bụi bám nhờ đất khách

Rồi thân xác một ngày…cũng vùi trong bao la biển nước

Hồn lẻ loi giữa xa lạ tiếng xứ người!

 

Những đứa trẻ nằm trong khoang lạnh mơ cười

Chẳng nhẽ chiếc thuyền nhỏ nhoi này lại là tổ quốc?

Chúng sẽ hóa phù du theo nước ròng nước xiết

Thả dòng máu Việt chảy trôi...

 

Tiếng đàn cô đơn trong suông rỗng bầu trời,

Chìm nổi phận người giữa tròng trành đêm nước

Nỗi tức tưởi, bẽ bàng chơi vơi… tràn vực âm xót buốt

Đêm thiên di chan nước mắt đàn bầu.

 

 

                             Tonle Sap, Campuchia tháng 7 – 2010