Vai diễn

Gió dùng dắng ngác ngơ trên mặt ao tù

Nghe tiếng sóng nhỏ nhoi vỗ buồn vào bờ cỏ.

Nhà thủy đình đơn côi như bông sen lạc xứ

Bập bềnh giữa những rong rêu

 

Chim se lòng chao cánh lượn nghiêng xiêu

Nhìn bầy rối bị giật dây ngược xuôi trên váng nước

Xuống chó,

Lên voi,

Vinh quang và chết.

Sân khấu đảo điên trăm tích trò đời…

 

Sau mỗi mặt rối kia tàng ẩn một hồn người

Muôn sợi dây vô hình định hướng đi và thít buộc

Những đường dẫn đều rơi vào ngõ cụt

Nơi những cuộc đời, tan hóa

Thành hơi…

 

Và chim cứ tự do bay, gió chảy, mây trôi

Ta cát bụi nên đành chìm xuống đáy

Chút hồn vía mỏng manh nhập vào thân rối

Bầm dập nỗi trần gian…

Vai diễn con người.