Chùm thơ mới đăng


Khát vọng

Có lúc định hỏi mượn ngựa

để lấy lửa mặt trời

nhưng trái tim Đăm San đã vùi trong cát bụi.

Có lúc định hỏi đường lên xin thơ của trăng

nhưng lại hồ nghi chú Cuội.

Lòng như bát canh hẹ

rối bời.

Tức mình đấm mạnh vào chiều

hoàng hôn vỡ

nhưng đêm đen ập đến

chi chít sao lung linh

nhưng những ngôi sao băng

vẫn lao vào hố đen tự vẫn.

Khao khát một bầu trời xanh thẳm

song chưa bao giờ không có mây giăng

và trời dẫu có xanh

liệu còn có một trời xanh khác ?

Trái tim không có tóc bạc

và những vết chân chim

nhưng nhịp đập

trèo qua những hố chông gai

vực hoài nghi, đỉnh bội bạc

chồng chất và chồng chất

nên thưa dần

rời rạc.

Chỉ còn một điều ước

thành hơi tan loãng

lẩn vào mây bảng lảng

nhưng mây lại vẫn về

tan tác dưới chân mưa.

Và thời gian như miếng da lừa

đang teo tóp.

(Tuyển tập thơ nhà giáo

- NXB Văn Hoá -Dân tộc 2010)