Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: b785dea0-5995-90a9-5115-a01c3d03b299.

[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
UAmTraiTim

Lời giới thiệu

Đây là tập thơ được làm sau 5 năm (2006-2011) mà tác giả tự tìm cách vượt mình bứt phá khỏi cách viết cũ. Nhà thơ Kim Chuông trong bài "Người ủ ấm trái tim" viết : Ở “Ủ ấm trái tim”, dễ thấy, Nguyễn Đình Minh đã ý thức khá rõ trên một dòng chảy mới. Một giọng điệu thơ trong vận động, tái tạo. Nhà thơ đã lận lội giữa bộn bề, xô tấp của những câu thơ được đẻ ra từ cái nền mà người viết luôn bám theo “đại giác”. Đại giác của cảnh. Đại giác của sự. Đại giác của cái gọi là Thời và Đời ... Để rồi, thi liệu cộm lên cái va đập, diện kiến. Cái cảm ngỡ lặn sâu dưới cái nghĩ trội vượt.

Xin bấm vào "Ủ ấm trái tim" để đọc các bài thơ